Проекти

     Част от проектите в сайта са разработвани и ръководени със съдействието на различни екипи от специалисти и ръководители на  проектантски фирми.  „ОтонАрхитектс“  заявява участието си във фазите на проектирането и изпълнението на тези проекти, като не претендира за пълните авторски права!