Услуги

Комплексно проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради
Комплексно проектиране на промишлени, обществени и селскостопански сгради
Комплексно проектиране на проекти по европейски програми
Интериорни решения на магазини,ресторанти,ателиета, дискотеки
Устройствено планиране ( ПУП, РУП ) и мотивирани предложения за издаване на виза
Архитектурно заснемане
Проекти за преустройство
Изготвяне на конструктивно становище
Конструктивно обследване на сгради, преустройство и надстройка, ремонт и др.
Изработване на проекти за фирмени надписи и реклами като архитектурни елементи на градската част.
Изготвяне на план схеми за преместваеми съоръжения и тротоарно право за маси
Оферти за строителство на изготвените проекти
Авторски надзор
3D визуализации,анимации и презентации