Награди

Годишна награда за “ Принос в развитието на съвременната архитектура и иновативен дизайн в Асеновград “ 2017  –  арх. Веселин Отонов, управител на „Ай-Ди Инвест“ ООД  и „ОтонАрхитектс“

 

Годишна награда за предприемачество в Асеновград 2016  – „Млад предприемач“ – арх. Веселин Отонов, управител на „Ай-Ди Инвест“ ООД  и „ОтонАрхитектс“

         

Болничен комплекс  „Пълмед“ –  „Сграда на годината“  2014  в  категория:  сгради за здравеопазване

     

МБАЛ  „Софиямед“ –  „Сграда на годината“  2012  в  категория:  сгради за здравеопазване