Контакти

GSM: +359 (0) 888 638 608
e-mail: otonov@abv.bg
e-mail: office@otonarchitects.com

офис 1: гр. Асеновград; Търговски център „Чая“  ет.1; офис 1

офис 2: гр. София; ул.“Казбек“ 59A Блок 1

Всички срещи с клиенти се осъществяват единсвено с
предварителна уговорка за ден (дата) и час! Налагането
на тази мярка е с цел осигуряването на необходимото
внимание и време за протичане на срещата с клиента!

офис 1: гр. Асеновград – понеделник и петък: 10:00-19:00   GSM: +359 (0) 888 638 608

офис 2: гр. София – вторник, сряда и четвъртък: 10:00-18:00   GSM: +359 (0) 888 638 608