За нас

Повече от архитектура

Архитектурата е едно от древните изкуства. Наименованието идва от гръцки език ( архитект-главен майстор). От древни времена за развитието на една епоха се съди от строителството, изкуството, паметниците и културата. Сградите са паметници – отражение на нашето развитие, разбиране и виждане за живота и света. Ние вярваме, че ще се представим достойно пред бъдещите поколения. За нас е чест и предизвикателство разработването на всеки проект. Отнасяме се с необходимото внимание и достойно защитаваме своите идеи. Нашата цел и мото е да правим ПОВЕЧЕ ОТ АРХИТЕКТУРА – РИСУВАМЕ И РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШИТЕ МЕЧТИ 

арх. Веселин Александров Отонов – роден 1985 година в град Асеновград.
От 2006-2010 година работи в няколко архитектурни ателиета в София. През 2010 година дипломира в катедра „Обществени сгради „. Работи като дипломиран архитект в София и Асеновград. За няколко години участва в изработването на множество проекти.
Проектантския екип на „Отон Aрхитектс“ е внимателно подбран и изграден от специалисти от всички области на сградното проектиране, които споделят идеологията на „Отон Aрхитектс“.